Новини

ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Определянето на професионалната гимназия за Център за високи постижения е инвестиция на Министерство на образованието за постигане на друго по-високо равнище на образование и е отговорност и мотивацията на училищния екип да превърне гимназията в привлекателен център за обучение и да отговори на съвременните изисквания за качество.