Новини

            След две години в условията на COVID-19, ПГСАКН – Монтана, реализира успешно поредния си проект, финансиран по Програма „Еразъм +“.

40 ученици от специалностите „Системно програмиране“ и „Компютърни науки“ и 8 учители от гимназията, получиха възможност да пребивават, работят и да се обучават в нова и иновативна среда при партньора по проекта – WBS Training AG, Дрезден, Германия. 

Партньорът – WBS Training AG, организира и изпълни предварително съгласуваните работни програми за мобилност на двете групи участници в проекта, както и осигури възможност за двуседмична практика в реална работна среда и развитие на професионалните умения в областта на компютърните науки на учениците. В продължение на пет дни проведе обучение на учителите от професионалната гимназия на тема  „Дуалното обучение в Германия – добри практики“.

Доказателство за упешното реализиране на проекта и постигането на заложените цели са издадените документи, осигуряващи признаване на натрупаните през периода на практика умения – Европас мобилност и Сертификат за проведена мобилност от партньора.

Придобитите знания, умения и компететности от учениците в областта на компютърните науки и IT сектора, в периода на мобилност, бяха валидирани чрез прилагането на ECVET. Процедурата даде възможност, учениците да получат годишни оценки за съответната година по учебния предмет „Производствена практика“.

Изпълнението и реализирането на проекти, финасирани от Програма „Еразъм +“, все повече оказва своето позитивно въздействие върху ПГСАКН – Монтана като образователна институция. Придобитият международен опит и усвоените добри европейски практики, спомогнаха гимназията да бъде разпознаваема като доставчик на професионало образование и обучение и допринесоха за подобряването на връзката между професионалното образование в област Монтана и пазара на труда. Документ 1, Документ 2, Документ 3, Документ 4

Тази статия е публикувана с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в статията информация. Тя отразява единствено гледната точка на автора.″

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *