Национално външно оценяване-тест:

  • Български език и литература – 13 юни 2023 начало 10 часа;
  • Математика – 16 юни 2023 начало 10 часа;

Образуване на бал за кандидатстване:

  • Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
  • Удвоения брой точки от теста по математика;
  • Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
  • Оценката по математика от свидетелството за основно образовани.

Балът се формира чрез удвояване резултатите от НВО по БЕЛ и по математика плюс оценките по БЕЛ и по математика от свидетелството за основно образование – 2*БЕЛ(НВО)+2*Математика(НВО)+БЕЛ(Оценка от Свидетелство)+Математика(Оценка от Свидетелство).

График на дейностите:

етапиI етапII етапIII етап
 Подаване на документи 05-07 юли  13-17 юли  26-27 юли 
 Класиране до 12 юли  до 19 юли   до 31 юли 
 Записване 13-17 юли  20-24 юли  01-02 август