Национално външно оценяване-тест:

  • Български език и литература – 19 юни 2024 начало 10 часа;
  • Математика – 21 юни 2024 начало 10 часа;

Образуване на бал за кандидатстване:

  • Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
  • Удвоения брой точки от теста по математика;
  • Оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
  • Оценката по математика от свидетелството за основно образовани.

Балът се формира чрез удвояване резултатите от НВО по БЕЛ и по математика плюс оценките по БЕЛ и по математика от свидетелството за основно образование – 2*БЕЛ(НВО)+2*Математика(НВО)+БЕЛ(Оценка от Свидетелство)+Математика(Оценка от Свидетелство).

График на дейностите:

ЕтапиI етапII етапIII етапIV етап
 Подаване на документи 08-10 юли 2024г. – 26 и 29 юли 2024 г.5 и 6 август 2024 г.
 Класиране до 12 юли 2024 г. до 19 юли 2024 г.  до 30 юли 2024 г.до 7 август 2024 г.
 Записване 15-17 юли 2024 г. 22-24 юли 2024 г.31юли и 1 август 2024 г.8 и 9 август 2024 г.