Закон за достъп до обществена информация (акт. 18.02.2020 г.)

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ПГСАКН

Заповед за утвърждаване на Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ПГСАКН

Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация в Министерство на образованието и науката (МОН) (уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите № 2) (акт. 04.04.2022 г.)

Правила относно достъпа до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор (публ. 24.09.2021 г.)

Ред за достъп до публичните регистри и системи на МОН

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (публ. 13.04.2022 г.)

Формуляри и образци на заявления

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация (акт. 08.07.2020 г.)

Заявление за достъп до обществена информация (акт. 08.07.2020 г.)

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (акт. 09.07.2020 г.)

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация (акт. 08.07.2020 г.)

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация или предоставяне на информация за повторно ползване

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация