1. Заявление на родител за обучение в ОРЕС_карантина – ИзтеглиИзтегли
 2. Заявление до класен ръководител  за отсъствие от училище до 3 дни – Изтегли
 3. Заявление до Директора за отсъствие от училище от 7 дни – Изтегли
 4. Заявление от родител за освобождаване от часовете по ФВС – Изтегли
 5. Заявления – декларации за стипендия
  • Заявление за стипендия за отличен успех (6,00)  – Изтегли 
  • Заявление за стипендия по успех от 5,50 до 5,99 – Изтегли
  • Заявление за стипендия по доход от 4,50 до 5,50 – Изтегли
  • Заявление за стипендия за деца без родители – ИзтеглиИзтегли
  • Заявление за стипендия на ученици със трайни увреждания – Изтегли
  • Заявление до директора от ученици самостоятелна форма на обучение за насрочване на изпити през редовна сесия за оформяне на годишна оцерка – Изтегли