Математика – 4 клас5 и 6 клас, Протокол 2 за 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас

Биология и здравно образование – Протокол 3 допуснати до национален кръг; Протокол 2 недопуснати до национален кръг.

Физика – Протокол 2 недопуснати до национален кръг

Астрономия – Протокол 1Арбитраж

Химия и опазване на околната среда – 7, 9 и 10 клас

Техническо чертане – Протокол 2 недопуснати до национален кръг, 7 и 8 клас