1. 8 а клас 2023/2024 г. , специалност „Строителство и архитектура“ с интензивно изучаване на немски език;
 2. 8 б клас 2023/2024 г. , специалност „Системно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език;
 3. 8 в клас 2023/2024 г. , 1 група, специалност „Компютърна графика“ с интензивно изучаване на английски език;
 4. 8 в клас 2023/2024 г. , 2 група, специалност „Геодезия“ с интензивно изучаване на английски език;
 5. 9 а клас 2023/2024 г. , специалност „Строителство и архитектура“ с интензивно изучаване на немски език;
 6. 9 б клас 2023/2024 г. , специалност „Системно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език;
 7. 9 в клас 2023/2024 г. , 1 група, специалност „Компютърна графика“ с интензивно изучаване на английски език;
 8. 9 в клас 2023/2024 г. , 2 група, специалност „Транспортно строителство“ с интензивно изучаване на английски език;
 9. 10 а клас 2023/2024 г. , специалност „Строителство и архитектура“ с интензивно изучаване на немски език;
 10. 10 б клас 2023/2024 г. , специалност „Системно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език;
 11. 10 в клас 2023/2024 г. , 1 група, специалност „Компютърна графика“ с интензивно изучаване на английски език;
 12. 10 в клас 2023/2024 г. , 2 група, специалност „Геодезия“ с интензивно изучаване на английски език;
 13. 11 а клас 2023/2024 г. , специалност „Строителство и архитектура“ с разширено изучаване на немски език;
 14. 11 б клас 2023/2024 г. , специалност „Системно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език;
 15. 11 в клас 2023/2024 г. , 1 група, специалност „Компютърна графика“ с интензивно изучаване на английски език;
 16. 11 в клас 2023/2024 г. , 2 група, специалност „Геодезия“ с интензивно изучаване на английски език;
 17. 12 а клас 2023/2024 г. , специалност „Строителство и архитектура“ с разширено изучаване на немски език;
 18. 12 б клас 2023/2024 г. , специалност „Системно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език;
 19. 12 в клас 2023/2024 г. , 1 група, специалност „Компютърна графика“ с интензивно изучаване на английски език;
 20. 12 в клас 2023/2024 г. , 2 група, специалност „Архитектурна реставрация“ с интензивно изучаване на английски език;