1. ПРИЕМ 2024 – 2025   СПЕЦИАЛНОСТИ    
  2. ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС – БАЛООБРАЗУВАНЕ И ГРАФИК
  3. НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Виртуална разходка из ПГСАКН

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

адрес: Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №15А,

e-mail: info-1201022@edu.mon.bg, www.pgsag-montana.com, 096/303-261