Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация.