Новини

Нов проект

ПГСАКН „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ” – МОНТАНА СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ ПРОЕКТ ПОПовече

ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Определянето на професионалната гимназия за Център за високи постижения е инвестиция на Министерство на образованието за постигане на друго по-високо равнище на образование и е отговорност и мотивацията на училищния екип да превърне гимназията в привлекателен център за обучение и да отговори на съвременните изисквания за качество.