Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана стартира информационна кампания за участие в пореден за гимназията двугодишен проект в областта на компютърните науки. Основна цел на проекта е да осъществи в две последователни години мобилност с цел практика на 40 ученици в Дрезден, Германия и да повиши компетенциите на  8 учители от професионалната гимназия в областта на дуалното обучение.

Предстоящата информационна кампания ще запознае учениците, педагогическия състав и родителите с целите, задачите и обхвата на проекта, с възможностите които предлага Програма Еразъм + и с критериите за подбор, за желаещите да се включат в него.  

Всеки желаещ да се включи в изпълнението на проекта или да получи повече информация за възможностите му, може да присъства заедно с екипа за изпълнение на проекта на организираната среща, която ще се проведе в актовата зала на ПГСАКН през месец октомври.   

От Екипа за изпълнение на проекта