ДОБРЕ ДОШЪЛ!

На 01.08.1960г. днешната Професионална гинмазия по строителство, архитектура и геодезия е открита като Професионално-техническо училище по строителство – единствено по рода си в региона. Учебните занятия са провеждани в три класни стаи, предоставени от основното училище в с. Мала Кутловица. На курсистите са осигурени спални помещения от „Жилищно настаняване“ в частни квартири. Първият прием е на четири паралелки – 120 ученика по специалностите „Зидаро-мазачество“ и „Строително дърводелство“. Има и едногодишен курс по специалността „Архитектура“. Педагогически и помощен персонал е от 31 човека. През 1962г. училището се премества в Михайловград (днешна Монтана). Срокът на Обучение става от едногодишен – двугодишен. Обучението се извършва в сградата на настоящата Финансово – стопанска гимназия. Увеличаващият се брой ученици води до построяването на собствена учебна сграда през 1969г. Новите кабинети и работилници са обзаведени по най-високите за времето си стандарти. През 1968г. се извършва строителство и на собствен пансион с 200 легла, които и до днес позволяват приемането на ученици и курсисти от цялата страна. Учебната 1970/1971г. е стартова за най-новата история на училището. ПТУ по сградостроителство е преобразувано в Средно професионално техническо училище по индустриализирано строителство (СПТУ-ИС) с тригодишен срок на обучение. Окочателно е оформен училищен комплекс, който се състои от учебна сграда, работилници, спортни площадки, цветни алеи. Следващите години са на непрекъснато развитие През 1996г. СПТУ – ИС е преобразувано в Техникум по строителство, а през 2003г., в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия В училището до учебната 2003-2004 са завършили средното си образование и са получили професионална квалификация общо 3993 ученици. ПГСАКН – Монтана се утвърждава като водещо учебно заведение в направление строителство за Северозападен регион на планиране. Чрез усилията на целия колектив се подържа модерна материална сграда. Учебните програми се усъвършенстват ежегодно.

…Защо да избера точно това училище? Как да се ориентирам? Понякога е трудно! Всички обещават…

Професионалните училища са едно от новите лица на българската образователна система. Всички те – едни по-динамично, други по-драматично – си отвоюват все по-успешно нова популярност и авторитет; стават все по-търсени и атрактивни , ЗАЩОТО предлагат професия, но и добра общообразователна подготовка и култура. А заедно с двете дават възможност на младата личност да реализира интересите си в различни области, максимално да изяви интелект и образование. Именно това е една от политиките и на нашето училище – Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – гр. Монтана, на съществуващите в нея клубове и секции за творчески изяви, като пресечна точка за дейност и експерименти на ученици и учители.