ДИРЕКТОР:                              

инж. КРАСИМИРА КАМЕНОВА   тел: +359892074295

Инж. Красимира Каменова е директор на професионалната гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки в Монтана. Завършила е ВИАС (днес УАСГ – София), специалност „Пътно строителство“. От 1990 г. до 1995 г. е помощник-директор в ПГСАГ, от 1999 г.  до 2004 г. е началник на Регионалния инспекторат по образование в Монтана , от 2004 г.  до момента е Директор на ПГСАКН.

Публикации и интервюта:

„Строителната гимназия в Монтана стана желано училище“; 

 „Почетна значка„;

Дариха Строителната гимназия„;

 „Училището е място, където никое усилие не отива напразно„.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР  ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ: 

ВАНЯ АЛЕКСОВА  тел: +359884794956

    Ваня Алексова е заместник-директор по учебно-производствената дейност на професионалната гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки в Монтана. Завършила е ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистър по  Информатика (Компютърна мултимедия) . От 2003 година работи като учител, а от 2019 е на длъжност ЗДУПД.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

ОГНЯН БОРЧЕВ ТЕЛ: +359894472606

    Огнян Борчев е заместник-директор по учебната дейност на гимназиято по архитектура, строителство и компютърни науки в Монтана . Завършил е Софийския университет, специалност „Физика и математика”.  От  2000 г. е на длъжност ЗДУД на професионалната гимназия.

Публикации и интервюта:

„Учителската професия ми харесва, защото се работи с млади хора”.