Новини

През учебната 2023/24 година в Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ са формирани 4 групи по Националната програма – две групи по народни танци в Модул „Изкуства“ и две групи по баскетбол (юноши и девойки) в Модул „Спорт“.

В навечерието на Коледните празници клуб по народни танци „Хорце“ по НП „Заедно в изкуството и спорта“ към ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ представиха пред училищната общност научените танци. В програмата на представителната изява бяха включени хора от Северняшката и Пиринската фолклорни области. Магията на народните танци донесе много позитивни емоции и настроение.

Галерия от снимки от представителните изяви на клуб „Хорце“ по НП:

Галерия от снимки от представителните изяви на волейболните клубове по НП:

Националната програма е разработена в съответствие е приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението
и ученето в Република България (2021 – 2030).
Цели на програмата:

 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие
  при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на
  техните интереси, способности и компетентности.
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и
  изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и
  изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на
  учениците;
 • Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата
  в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и
  утвърждаването на културните ценности;
 • Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата,
  както и към колективните спортове;
 • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен
  начин на живот.
  Обхват на програмата:
  Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на територията на
  Република България от I до XII клас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *