Новини

 О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на чл. 4, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1 от 19.02 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

за провеждането на задължителния държавен зрелостен изпит за придобиване на ТРЕТА  степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част и чрез защита на дипломен проект в практическата част по специалност 5820101 „Строителство и архитектура” от професия 582010 „Строителен техник”, по специалност 4810201 „Системно програмиране” от професия 481020 „Системен програмист”, по специалност 2130601 „Компютърна графика” от професия 213060 „Компютърен график”, по специалност 581030 „Архитектурна реставрация” от  професия 581030 „Техник-реставратор” за сесия май-юни през учебната 2023-2024 година, както и срока и мястото за оповестяване на резултатите от изпитите и на окончателната оценка

ОБЯВЯВАМ ДАТИ, МЯСТО И НАЧАЛЕН ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЧРЕЗ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ТЕОРЕТИЧНАТА И В ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ, ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА:

СпециалностДати за защита на дипломния проект и начален часМясто за провеждане на защита на дипломен проект  
В теоретичната частВ практическата  частВ теоретичната частВ практическата  част
Строителство и архитектура20.05.2024 г. Начало 08,00 часа  по график за учениците20.05.2024 г. Начало 13,00 часаКабинет № 1Кабинет № 1
21.05.2024 г. Начало 08,00 часа  по график за учениците21.05.2024 г. Начало 13,00 часаКабинет № 1Кабинет № 1
Системно програмиране20.05.2024 г. Начало 08,00 часа  по график за учениците20.05.2024 г. Начало 13,00 часаКабинет № 2Кабинет № 2
21.05.2024 г. Начало 08,00 часа  по график за учениците21.05.2024 г. Начало 13,00 часаКабинет № 2Кабинет № 2
Архитектурна реставрация22.05.2024 г. Начало 08,00 часа  по график за учениците22.05.2024 г. Начало 13,00 часаКабинет № 1Кабинет № 1
Компютърна графика22.05.2024 г. Начало 08,00 часа  по график за учениците22.05.2024 г. Начало 13,00 часаКабинет № 2Кабинет № 2

          Разпределението на учениците за защита на дипломните проекти в теоретичната част и  за защита на дипломните проекти в практическата част по дати и часови график  е по списък, оповестен на информационното табло за учениците в срок до 17.05.2024 г.

и на вратите на изпитните зали в срок до 19.05.2024 г..

ОБЯВЯВАМ СРОКА И МЯСТОТО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ ПРОЕКТИ В ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ И  ОТ ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ ПРОЕКТИ В ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ И НА ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Резултатите се оповестяват в срок до 04.06.2024 г. с код за достъп до https://infopriem.mon.bg и със списък за резултатите на информационното табло на училището.

Списъкът за резултатите съдържа само входящия номер на заявлението на ученика и резултатите от изпита.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *