За нас

Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“, гр. Монтана е гимназия с над 60 годишна история. ПГСАКН – Монтана се утвърждава като водещо учебно заведение в направление строителство за Северозападен регион на планиране. Чрез усилията на целия колектив се подържа модерна материална сграда. Учебните програми се усъвършенстват ежегодно. Предлага се и обучение в направление Компютърни науки – специалност Системно програмиране.

…Защо да избера точно това училище? Как да се ориентирам? Понякога е трудно! Всички обещават…

Професионалните училища са едно от новите лица на българската образователна система. Всички те – едни по-динамично, други по-драматично – си отвоюват все по-успешно нова популярност и авторитет; стават все по-търсени и атрактивни , ЗАЩОТО предлагат професия, но и добра общообразователна подготовка и култура. А заедно с двете дават възможност на младата личност да реализира интересите си в различни области, максимално да изяви интелект и образование. Именно това е една от политиките и на нашето училище – Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки – гр. Монтана, на съществуващите в нея клубове и секции за творчески изяви, като пресечна точка за дейност и експерименти на ученици и учители.

Нашите специалности са:

  • Строителство и архитектура
  • Транспортно строителство
  • Архитектурна реставрация
  • Системно програмиране
  • Компютърна графика
  • Геодезия

Свържете се с нас

АДРЕС: МОНТАНА, ул. „Панайот Хитов“ №15А

е-mail: pgsakn@abv.bg

ДИРЕКТОР:инж. Красимира Каменова    096/303-260

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ: Ваня Алексова 096/303-261

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ: Огнян Борчев 096/303-261