1. Дървени конструкции ;
 2. Дървени покривни конструкции;
 3. Дървени покривни конструкции;
 4. Стоманобетонни покривни конструкции;
 5. Тухлена зидария;
 6. Видове зидарии;
 7. Методическо ръководство за разработване на курсов проект по стоманобетон по Еврокод 2;
 8. Учебник по Геодезия, автор Стефан Атанасов и колектив;
 9. Учебник по Геодезия, автор М. Маждраков;
 10. Геодезия – презентация;
 11. Инструкции за трасиране на строителни мрежи;
 12. Основи на строителното инженерство;
 13. Застрояване на населените места;
 14. Видове устройствени планове;
 15. Предназначение на териториите;
 16. Каменни стени;
 17. Тухлени стени;
 18. Топлинни загуби в сградата, топлинни мостове;
 19. Екологично строителство – залени сгради;
 20. Организация на строителната площадка;
 21. Основни елементи на оразмеряването. Създаване и редактиране на оразмерителен стил. Оразмеряване на чертожни обекти /команди от меню DIMENSION/.
 22. Избор на система на саниране- обосновка и представяне;
 23. Същност и значение на геодезията;
 24. Приложение на инструментите за построяване на постоянни ъгли. Теодолит.
 25. Зидария с Итонг;
 26. Монтаж на гипсокартон;
 27. Кофраж за стоманобетонова плоча;
 28. Покривни конструкции;
 29. ВиК инсталации;
 30. Видове тухлени превръзки;
 31. Каменни стени;
 32. Кофраж на плочи;
 33. Геодезия.