Новини

Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“, гр. Монтана е една от 28 – те професионални гимназии в страната и единствена в област Монтана, определена за Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, след комплексна оценка на професионалните гимназии в България. Статутът на център за високи постижения в професионалното образование ще осигури на училището финансиране до 3 462 857 лева с ДДС по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“.
Средствата ще бъдат инвестирани в реконструкция и обновяване на съществуващия, неизползваем по предназначение, кухненски блок, за превръщането му в център за практическо обучение и за осигуряване на високо-технологично оборудване за всички специалности, което ще даде възможност учениците да усвоят най-новите технологии.
Центърът за високи постижения ще се използва и за обучение на възрастни и последваща квалификация и преквалификация на кадри от местния бизнес, в съответствие с потребностите му.
Дейностите включват още разширяване партньорството между гимназията с работодателите и с висшите учебни заведения със сходна насоченост, oбмяна на добри практики с професионални центрове от други държави и обучение на педагогически екипи.
Определянето на професионалната гимназия за Център за високи постижения е инвестиция на Министерство на образованието за постигане на друго по-високо равнище на образование и е отговорност и мотивацията на училищния екип да превърне гимназията в привлекателен център за обучение и да отговори на съвременните изисквания за качество.
Освен инвестицията за изграждане на центъра, през летния период на 2023 г. се очаква цялостно реновиране на училището – учебна сграда, физкултурен салон и общежитие със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Професионалната гимназия работи активно по програми и проекти на МОН и по Програма „Еразъм +“. През 2022 година училището получи “знак за качество” след валоризация на приключилите през година проекти, а пред януари 2023 г. има присъдена “Еразъм” акредитация“, което ще осигури облекчен достъп до възможностите за финансиране по КД 1, сектор ПОО на програмата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *