Новини

ПГСАКН „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ” – МОНТАНА

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

 2022-1-BG01-КА122-000069545  „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА РОБОТИКАТА И ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ“, КД1  „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР ПОО

Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана, стартира информационна кампания, за участие в мобилност в Дрезден, Германия на тема: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА РОБОТИКАТА И ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ“.

Основна цел на проекта е да осъществи мобилност с цел практика на 25 ученици в Дрезден, Германия и да повиши компетенциите на  5 учители от професионалната гимназия за провеждане на обучение от разстояние във виртуална среда.

Предстоящата информационна кампания ще запознае учениците, педагогическия състав и родителите с целите, задачите и обхвата на проекта, с възможностите които предлага Програма Еразъм + и с критериите за подбор, за желаещите да се включат в него. 

Всеки желаещ да се включи в изпълнението на проекта или да получи повече информация за възможностите му, може да присъства заедно с екипа за изпълнение на проекта на организираната среща, която ще се проведе в актовата зала на ПГСАКН на 05.10.2022 г.   

От Екипа

за изпълнение на проекта