Новини

Обявление

Уважаеми ученици и родители, във връзка с  предстоящия основен ремонт на сградите на ПГАСКН „Проф. арх.Повече

Доставка на мебелно оборудване за Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“ (ПГСАКН)

Доставка на мебелно оборудване за Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“ (ПГСАКН)

Нов проект

ПГСАКН „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ” – МОНТАНА СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ ПРОЕКТ ПОПовече

ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Определянето на професионалната гимназия за Център за високи постижения е инвестиция на Министерство на образованието за постигане на друго по-високо равнище на образование и е отговорност и мотивацията на училищния екип да превърне гимназията в привлекателен център за обучение и да отговори на съвременните изисквания за качество.