Новини

Професия Строителен техник, специалност Строителство и архитектура  

ІIІ-та степен на професионална квалификация. 

Училищен учебен план за VIII а клас за учебната 2021/2022 година

Училищен учебен план за IX а клас за учебната 2021/2022 година

Училищен учебен план за X а клас за учебната 2021/2022 година

Училищен учебен план за XI а клас за учебната 2021/2022 година

Училищен учебен план за XII а клас за учебната 2021/2022 година

Възможността да проектирате и изграждате строителството на утрешния ден, това е специалността „Строителство и архитектура“. За развитието на една държава и стандарта на живот на хората в нея се съди по построените сгради и съоръжения – така е от древни времена, така ще бъде и в бъдеще, защото професията „строител“ винаги е била търсена и предпочитана. Строителният техник организира, ръководи, измерва и оценява изпълнението на строително-монтажните работи на строителния обект. Участва в разработването на инвестиционни проекти по частиархитектурна и конструктивна, подготвя визи за проектиране, участва в разработването на оферти и тръжни документи. Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители на обект, във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общините. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *