Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление за провеждане на държавен зрелостен изпит за придобиване на трета СПК