Новини

ПРИЕМ 2024-2025 г. СПЕЦИАЛНОСТИ

Строителство и архитектура, интензивно изучавене на немски език;
Системно програмиране, интензивно изучаване на английски език;
Компютърна графика, интензивно изучаване на английски език;
Геодезия, интензивно изучаване на английски език

Обявление

Обявление, за протичане на часа и мястото на защитата на дипломните проекти.